Seks en politiek: je kunt het beter bij lezen laten

Tweede Kamerlid Han ten Broeke pakt zijn biezen. Aanleiding: een oude affaire met een wat jongere partijmedewerkster die door hem vijf jaar geleden als oké werd ervaren, maar waar zij met aanzienlijk minder plezierige gevoelens op terugkijkt. Seks en politiek, het gaat wel eens mis. Wel lijkt het erop dat lézen over seks en politiek veiliger is. Daarom een paar leestips van Leesbeest.

Bestsellerlijst